No-Spa Max Dawkowanie Co Ile Godzin?

No-Spa Max Dawkowanie Co Ile Godzin
Dawkowanie – Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zwykle zalecana dawka wynosi:

  Dorośli: 1 tabletka powlekana 2 lub 3 razy na dobę. Dawka dobowa to 120 do 240 mg. Dzieci w wieku powyżej 12 lat ( W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego No-Spa Forte) : 1 tabletka powlekana 1 lub 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa dla dzieci wynosi 160 mg.

Ile godzin działa No-Spa max?

No – Spa forte (substancja czynna drotaweryna – drotaverini hydrochloridum, syntetyczna pochodna papaweryny) jest lekiem działającym rozkurczająco na mięśnie gładkie. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga około 45 minut do godziny po zażyciu. Lek jest metabolizowany w wątrobie, a wydalany z moczem i żółcią.

Czy można wziąć 2 tabletki nospy Max?

Tabletki No-Spa forte oraz tabletki powlekane No-Spa Max Osoby dorosłe powinny przyjmować 120-240 mg leku na dobę w 2-3 dawkach podzielonych, natomiast dawka dla dzieci w wieku 12-18 lat wynosi maksymalnie 160 mg leku na dzień w podziale na 2-4 dawki.

W jakim odstępie czasu można brać nospę?

Działa na skurcze mięśni gładkich, pochodzenia zarówno mięśniowego, jak i nerwowego. Bez konsultacji z lekarzem można przyjmować lek do siedmiu dni. Jeżeli bóle mimo tego nie ustępują, należy zgłosić się do lekarza.

Ile tabletek nospy można wziąć w ciągu dnia?

NO-SPA MAX DAWKOWANIE

NO-SPA MAX 80 mg DAWKOWANIE
Dawka dobowa Ilość dawek na dobę
Dorośli 120-240 mg drotaweryny 2 DO 3 TABLETEK NA DOBĘ W 2-3 DAWKACH PODZIELONYCH
Dzieci powyżej 12 lat * 160 mg drotaweryny 1 DO 2 TABLETEK NA DOBĘ W 1-2 DAWKACH PODZIELONYCH

Co się stanie jeśli wezmę za dużo nospy?

Odpowiedział – dr n. med. Ernest Kuchar Klinika Pediatrii i Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Po przyjęciu leku, nawet w zalecanych dawkach zawsze mogą wystąpić działania niepożądane. Przy przedawkowaniu mogą wystąpić działania toksyczne.

Pani przedawkowała wszystkie przyjęte leki. Jedna tabletka Etopiryny zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu oraz 50 mg kofeiny, zatem przyjęła Pani 3600 mg kwasu acetylosalicylowego, 1200 mg etenzemidu oraz 600 mg kofeiny. Z kolei Nospa Max zawiera 80 mg drotaweryny, środka rozkurczającego mięśnie gładkie.

Maksymalna zalecana dawka dzienna wynosi 200 mg. Pani przyjęła 640 mg. Działania niepożądane i toksyczne kwasu acetylosalicylowego wymieniane przez producenta przy przedawkowaniu obejmują głównie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego i wątroby (niestrawność, zgaga , nudności, wymioty, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej).

Najgroźniejsze są owrzodzenia żołądka oraz krwawienia z przewodu pokarmowego. Niebezpieczna jest ogniskowa martwica wątroby. Ze strony układu nerwowego mogą wystąpić przy przedawkowaniu: szumy uszne , zaburzenia słuchu i zawroty głowy . Ze strony nerek: martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek .

W układzie krążenia może dojść do niewydolności serca . Kwas acetylosalicylowy zwiększa ryzyko krwawień i wydłuża czas krzepnięcia . Do możliwych działań niepożądanych entenzamidu należą: zaburzenia przewodu pokarmowego, mdłości, zmniejszenie liczby płytek krwi.

 1. Drotaweryna jest stosunkowo mało toksyczna.
 2. Do możliwych działań niepożądanych należą: bóle i zawroty głowy, bezsenność , obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, kołatanie serca , nudności, zaparcia oraz reakcje alergiczne.
 3. Przy bardzo dużym przedawkowaniu obserwowano drgawki zakończone zgonem.
 4. Osiem tabletek paracetamolu odpowiada 4000 mg substancji czynnej.
You might be interested:  Jak Samej Sobie Obciąć Włosy?

Jak każdy lek, paracetamol może powodować działania niepożądane, które w przypadku doraźnego stosowania leku występują rzadko. Należą do nich zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby granulocytów), reakcje alergiczne ( pokrzywka , rumień, wysypka, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny, pokrzywka), świąd skóry i jej zaczerwienienie, bóle głowy, przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego ( ostra niewydolność wątroby , nudności, wymioty, niestrawność).

 • Dawki toksyczne przy których dochodzi do uszkodzenia wątroby zwykle przekraczają 7000-8000 mg.
 • Podsumowując, po przyjęciu wspomnianych przez Panią leków mogło dojść do ostrego zatrucia z objawami głównie ze strony przewodu pokarmowego.
 • Powinna zatem Pani niezwłocznie zgłosić się po pomoc, np.
 • wezwać pogotowie ratunkowe.

Jednakże przyjęte przez Panią dawki leków były na tyle małe, że nie spodziewałbym się ciężkich następstw zdrowotnych. Ponieważ, jak się mogę domyślać, przeżyła chwilowe Pani załamanie nerwowe, wskazana jest pomoc psychologa lub psychiatry.

Czy Nospe można brac codziennie?

Odpowiedzi farmaceutów – Zależy z jakiego powodu i w jakich dawkach 2020-05-09 Farmaceuta z apteki w Kowalach 6 No-spę mozna brać bezpiecznie przez dłuższy czas, nawet codziennie. Nie wiem z jakiego powodu lekarz zalecił ten lek. Zazwyczaj po kilku dniach przyczyna bólu ustępuje i nie ma potrzeby zażywania wciąż leku. Jeśli u Pani ból powraca, bardziej skupiłabym sie na szukaniu przyczyny tego bólu.2020-05-09 Farmaceuta z apteki w Murowanej Goślinie 8 Można brać przez dłuższy czas ale należy zgłosić się do lekarza w celu ustalenia przyczyn długotrwałych objawów.2020-05-10 Farmaceuta z apteki w Białej Podlaskiej 6 Wszelkie porady oraz odpowiedzi na pytania są udzielane przez farmaceutów z należytą starannością i w oparciu o najlepszy stan zawodowej wiedzy, niemniej jednak z uwagi na ograniczony kontakt z pacjentem oraz możliwość podania przez pacjenta niekompletnych informacji, zastrzega się, iż uzyskane w ten sposób informacje nie mogą służyć ani być podstawą do samodzielnej zmiany sposobu diagnostyki i leczenia.

You might be interested:  Jak Dbać O Czerwone Włosy?

Na co pomaga No-Spa max?

No-Spa Max to lek przeciwbólowy polecany do stosowania w przypadku skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego jak i mięśniowego. Działa rozkurczowo na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. – Wskazania Lek No-Spa Max stosuje się:

  w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vateraw stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz

oraz wspomagająco:

  w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustkiw schorzeniach ginekologicznych: bolesny m miesiączkowaniu.

Przeciwwskazania Nie stosować leku No-Spa Max:

  jeśli pacjent ma uczulenie na Drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego lekujeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek i sercajeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II-III stopniau dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ciąża i karmienie piersią Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Drotaweryna przechodzi przez łożysko. Nie stosować leku w czasie porodu. Przyjmowanie Dorośli:

  1 tabletka powlekana 2 lub 3 razy na dobę; dawka dobowa wynosi 120 do 240 mg.

Stosowanie u dzieci Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci. W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego No-Spa Max u dzieci powyżej 12 lat:

  1 tabletka powlekana 1 lub 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa dla dzieci to 160 mg.

Bez konsultacji z lekarzem lek może być stosowany maksymalnie przez 7 dni. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki. Działania niepożądane Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Rzadko (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):

  reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, swędzenie)ból i zawroty głowy, bezsenność,kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwinudności, zaparcie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Przechowywanie Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Czym się różni No-Spa max od Forte?

I No-spa Max (80mg 20 tabl.) mają ten sam skład i moc, przy czym No-spa forte ma kategorię dostępności ‘Rp’, czyli na receptę, zaś No-spa Max – ‘OTC’, czyli bez recepty.

You might be interested:  Jak Zakręcić Krótkie Włosy Bez Użycia Ciepła?

Z czym nie łączyć Nospy?

Nie zaleca się łączenia leków Scopolan Compositum oraz No-Spa, bowiem oba leki, mimo różnych chemicznie substancji czynnych wywierają dokładnie ten sam efekt – działają spazmolitycznie, czyli znoszą stany skurczowe mięśni gładkich w obrębie jamy brzusznej.

Czy można brac nospe max na noc?

Nie ma przeciwwskazań, aby zażyć preparat No-spa na noc. Ten produkt nie musi być przyjmowany o ściśle określonej porze dni.

Czy No-Spa jest bezpieczna?

No – Spa, jak każdy lek, może wywoływać skutki uboczne, choć zdarzają się one rzadko. Niemniej mogą pojawić się nudności, zaparcia, bóle i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, wysypka, pokrzywka, świąd czy obrzęk naczynioruchowy.

Czy No-Spa leczy?

No-Spa jest lekiem przeciwbólowym, który stosuje się nie tylko przy chorobach dróg żółciowych, ale również w leczeniu schorzeń ginekologicznych, w tym przy bolesnym miesiączkowaniu.

Jak stosować No-Spa?

Dawkowanie – Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Dorośli: dawka dobowa: 120 do 240 mg, w 2-3 dawkach podzielonych. W przypadku konieczności zastosowania teku No-Spa u dzieci:

  dawka dobowa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych dawka dobowa dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2-4 dawkach podzielonych.

Ile można zjesc Nospy Max?

Dawkowanie – Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zwykle zalecana dawka wynosi:

  Dorośli: 1 tabletka powlekana 2 lub 3 razy na dobę. Dawka dobowa to 120 do 240 mg. Dzieci w wieku powyżej 12 lat ( W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego No-Spa Forte) : 1 tabletka powlekana 1 lub 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa dla dzieci wynosi 160 mg.

Czy można brac nospe na noc?

Nie ma przeciwwskazań, aby zażyć preparat No-spa na noc. Ten produkt nie musi być przyjmowany o ściśle określonej porze dni. Lek można także przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Co ile można brać tabletki na gardło?

11. Dawkowanie tabletek Strepsils®- jaką ilość można zażyć w ciągu 24 godzin? – W przypadku większości leków Strepsils nie zaleca się zażywania więcej niż 8 pastylek w ciągu 24 godzin. Natomiast w przypadku pastylek Strepsils Intensive maksymalna dawka w ciągu doby wynosi 5 pastylek. Strepsils Intensive jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Czy można brać nospę na czczo?

Ile jeść posiłków w ciągu dnia? 🤤

Tak, można przyjmować lek No-Spa Max na czczo.